نتیجه قرعه کشی تیرماه هوم کر – ۲۵ تیر شبکه ۲ اعلام شد

این قرعه کشی با حضور حسین رفیعی و بیژن بنفشه خواه انجام شد.

نفر اول: تهران

هوم کر

این قرعه کشی با حضور حسین رفیعی و بیژن بنفشه خواه انجام شد.
نفر اول: تهران

کد شانس: ۱۴۵۷۳۳۵

نفر دوم: کرج

قرعه کشی هوم کر

قرعه کشی هوم کر

کد شانس: ۱۶۱۸۶۷۰

نفر سوم:

هوم کر

جشنواره هوم کر

کد شانس: ۱۰۰۹۳۴۳

قابل ذکر است اسامی ۴۰۲ برنده سکه بهار آزادی در روز ۲ مرداد ۱۳۹۵ از طریق سایت کمپ ایران http://campiran.ir به اطلاع شما مشتریان گرامی خواهد رسید.