برندگان جشنواره همکار بانک – همراه بانک

مستقل و مرکزی

۱ مسعود فردوسی ۲۲۱۳۰۶ مدیریت امور اجرائی فناوری اطلاعات
۲ محبوبه محمدی ۳۲۳۷۵۴ شعب مستقل
۳ مینا اله وردی لوی مطلق ۳۲۷۴۲۱ مدیریت امورمالی
۴ سید باقر جلیلی ۲۸۵۶۷۱ مدیریت اموربازرسی
۵ عارف بهمن لاهرودلو ۸۹۴۵۶۲ شرکت خدمات تجارت
۶ اسماعیل زیرکی ۳۱۱۶۹۱ مدیریت امورحراست
۷ عبدالرضا نائب ۳۱۵۰۷۳ مدیریت امورحراست

نفرات برتر مناطق تهران

۱ ابوذ ر ایزدی ۲۹۳۸۳۳ مدیریت شعب غرب ومرکز تهران
۲ طاهره روزبهانی ۳۲۸۵۶۳ مدیریت شعب غرب ومرکز تهران
۳ عبداله قربانی ساسانسرا ۳۳۵۹۸۹ مدیریت شعب شمال شرق تهران
۴ مهدی دلنواز ۲۸۸۷۴۴ مدیریت شعب شمال غرب تهران
۵ فاطمه آقامعلی زاده ۳۲۲۲۴۷ مدیریت شعب غرب ومرکز تهران
۶ رضا ژیان ۲۸۴۴۴۰ مدیریت شعب شمال غرب تهران
۷ مهدی رفیعی ۲۰۰۱۷۳ مدیریت شعب شمال غرب تهران

نفرات برتر ناحیه دو

۱ محسن عباسی اصل ۳۲۶۱۹۳ مدیریت شعب استان اردبیل
۲ بهروز محمودی ۲۸۸۳۳۲ مدیریت شعب استان البرز
۳ حسین فخرایی ۲۸۳۹۴۴ مدیریت شعب استان خراسان رضوی
۴ مجید حیدری ۳۴۲۴۶۴ مدیریت شعب استان اصفهان
۵ جواد اسدی ۳۴۲۷۱۳ مدیریت شعب استان خراسان رضوی
۶ هادی غفرانی ۲۴۶۵۷۵ مدیریت شعب استان خراسان رضوی
۷ محسن اسمعیلی شنازندی ۲۹۳۶۹۱ مدیریت شعب استان البرز

نفرات برتر ناحیه یک

۱ محمد محمدی مجد ۲۳۷۸۸۱ مدیریت شعب استان مازندران
۲ حسین حیدری اسبویی ۳۳۳۰۹۱ مدیریت شعب استان مازندران
۳ عباس فریدون پور ۳۰۴۰۵۱ مدیریت شعب استان فارس
۴ سعید عباس ترکی ۳۴۰۵۷۷ مدیریت شعب استان خوزستان
۵ حسین قنبری ۳۰۴۲۵۸ مدیریت شعب استان آذربایجانشرقی
۶ مازیار مقدم ۳۱۸۶۸۳ مدیریت شعب استان مازندران
۷ غلامرضا رابطی قشلاقی ۲۱۹۴۵۱ مدیریت شعب استان زنجان

# معادل هفت میلیون ریال ده نفر ( تبلت )

۱ وحید مولایی ۳۲۵۲۳۱ مدیریت شعب استان آذربایجانغربی
۲ طیبه مرتضوی دیزیچه ۲۸۹۹۵۷ مدیریت شعب استان اصفهان
۳ عباس بایرامی ۳۰۵۵۶۹ مدیریت شعب استان اردبیل
۴ اسفندیار پرکمان ۳۳۲۷۲۶ مدیریت شعب استان هرمزگان
۵ مسعود امجدی ۳۳۳۶۷۰ مدیریت شعب استان البرز
۶ قدرت بـزرگـواری ۲۴۲۱۹۱ مدیریت شعب استان کهگیاویه وبویراحمد
۷ سیدمنصور حاج میری ۲۶۵۲۵۸ مدیریت شعب استان قزوین
۸ محمدعلی میرزایی ۳۳۹۱۹۱ مدیریت شعب استان آذربایجانشرقی
۹ مهدی دادجــــو ۲۹۵۷۰۲ مدیریت شعب استان فارس
۱۰ مجید صابری ۱۵۷۳۲۱ مدیریت شعب استان آذربایجانغربی

# معادل پنج میلیون ریال ده نفر (گوشی موبایل )

۱ سیدمحمد موسوی داودی ۲۳۷۹۵۰ مدیریت شعب استان مازندران
۲ علی مولایی ۲۵۶۵۷۱ مدیریت شعب استان آذربایجانشرقی
۳ علی اکبر امینی ۲۱۲۰۴۹ مدیریت شعب استان اصفهان
۴ عباس مرادی ۹۲۷۳۴۴ استان قزوین
۵ سجاد گل محمدی اندریان ۳۳۶۷۳۴ مدیریت شعب استان آذربایجانشرقی
۶ رضا عباس نژاد ۹۲۷۲۷۰ استان آذربایجان شرقی
۷ رضا قره باغی ۳۱۱۹۳۱ مدیریت شعب استان زنجان
۸ قنبر کهوری نژاد بندری ۲۸۸۲۴۳ مدیریت شعب استان هرمزگان
۹ مسعود حسینی پور ۲۹۲۷۴۷ مدیریت شعب استان یزد
۱۰ صدیقه آزور ۳۳۰۷۵۹ مدیریت شعب استان هرمزگان

# به ارزش دو میلیون ریال پنجاه نفر (کارت هدیه دو میلیون ریالی)

۱ رحیم نوروزدولت آبادی ۲۶۲۵۹۷ مدیریت شعب استان اردبیل
۲ غلامرضا عبودی ۳۳۷۰۸۱ مدیریت شعب استان فارس
۳ احمد نیک پور ۲۴۶۲۴۳ مدیریت امور اعتباری
۴ حسین بختیاری ۲۳۰۸۰۶ مدیریت شعب جنوب شرق تهران
۵ محمدعلی محمدی ۳۲۹۲۹۳ مدیریت شعب استان خوزستان
۶ رضا نوابی ۲۲۸۵۶۸ مدیریت شعب غرب ومرکز تهران
۷ کمال عبدلی ۲۱۱۷۱۱ مدیریت شعب استان اصفهان
۸ مجید شاه صنمی ۲۲۷۱۷۷ مدیریت امور اعتباری
۹ رضا ژاله آرا ۱۵۶۹۵۰ مدیریت شعب استان زنجان
۱۰ محسن شهریاری ۲۰۴۵۴۸ مدیریت شعب شمال غرب تهران
۱۱ حسن اسدی ۲۷۵۱۲۹ مدیریت امور حراست
۱۲ محمدحسین امینی پوربهابادی ۲۳۸۹۹۴ مدیریت شعب استان یزد
۱۳ علی اصغر دهرویه ۱۹۷۱۱۱ مدیریت شعب جنوب غرب تهران
۱۴ مینا دخانی ۲۷۶۴۴۹ مدیریت شعب شمال غرب تهران
۱۵ سمیه پورامینی ۲۹۲۲۷۳ مدیریت شعب استان یزد
۱۶ محمد خدیوی ۲۲۷۶۱۳ مدیریت شعب جنوب غرب تهران
۱۷ محمد جوهری ۱۹۶۰۹۹ مدیریت شعب استان اصفهان
۱۸ منصور استقامت علی آباد ۲۶۳۵۶۷ مدیریت شعب استان یزد
۱۹ محسن منصوری نمین ۲۹۷۸۴۱ مدیریت شعب استان اردبیل
۲۰ غلامرضا میری ۲۹۷۱۱۷ مدیریت شعب استان فارس
۲۱ امیر رحیمی ۲۴۲۴۵۱ مدیریت شعب استان همدان
۲۲ غفار غفاری نافچی ۳۴۲۸۷۶ مدیریت شعب استان چهارمحال وبختیاری
۲۳ اصغر حق گویی ۲۸۹۷۰۵ مدیریت شعب استان اردبیل
۲۴ شراره همیلی ۳۱۸۹۵۰ مدیریت شعب استان کردستان
۲۵ حمید کرمی ۲۱۸۰۷۱ مدیریت شعب استان همدان
۲۶ سیدمحمد موسوی آذ ر ۲۲۷۲۳۹ مدیریت شعب جنوب غرب تهران
۲۷ اکبر محمدباقری نیاری ۲۴۲۶۳۸ مدیریت شعب استان اردبیل
۲۸ محمد سراج ۲۷۵۳۹۹ شعبه مرکزی
۲۹ مهدی زارع بزگ آبادی ۲۹۷۶۰۹ مدیریت شعب استان یزد
۳۰ محمد باقر حیدری ۸۴۲۱۸۹ استان زنجان
۳۱ سیدمحمدرضا صادقیان ۲۳۸۷۴۲ مدیریت شعب استان همدان
۳۲ وحید جباری ۳۲۴۱۱۶ مدیریت شعب جنوب غرب تهران
۳۳ محمد امینی ۸۶۳۱۸۰ استان زنجان
۳۴ رامین ابوحمزه ۳۰۲۶۴۷ مدیریت شعب استان مازندران
۳۵ امین بازخانهء ۲۵۵۶۲۷ مدیریت شعب استان خراسان شمالی
۳۶ بهاء فلاحی ۲۲۱۷۹۰ مدیریت شعب استان کردستان
۳۷ فاطمه دیندار ۲۹۵۰۳۲ مدیریت شعب استان هرمزگان
۳۸ حسین عبداللهی ۲۳۲۹۱۸ مدیریت شعب استان سمنان
۳۹ مجتبی پیله وری ۳۴۰۴۷۹ مدیریت شعب استان مرکزی
۴۰ جمشید مقدم ۲۲۸۴۲۳ مدیریت شعب غرب ومرکز تهران
۴۱ رویا کمالی ۲۹۳۲۹۹ مدیریت شعب استان فارس
۴۲ احمد ستاری ۳۳۸۰۲۲ مدیریت شعب استان همدان
۴۳ محمدرضا بهادری ۳۲۶۶۸۵ مدیریت شعب استان همدان
۴۴ عبدالحمید شاهسنایی ۸۵۲۵۴۷ استان اصفهان
۴۵ محمدرضا شاهین فرد ۲۲۳۷۱۲ مدیریت شعب استان سیستان وبلوچستان
۴۶ روح اله خیرانی آرانی ۲۸۹۴۹۲ مدیریت شعب استان اصفهان
۴۷ سید سجاد میرحسینی دیلمان ۳۳۸۷۶۶ مدیریت شعب استان قزوین
۴۸ محمد رضا رضائی ۲۲۷۰۰۵ مدیریت شعب استان سمنان
۴۹ همایون حیدری ۱۸۳۲۰۵ مدیریت شعب استان ایلام
۵۰ شفق موحد ۱۶۴۱۶۶ مدیریت شعب جنوب غرب تهران