قرعه کشی بزرگ تیر ماه اول مارکت دورهمی (۹۵/۵/۱)

قرعه کشی بزرگ تیر ماه اول مارکت دورهمی (۹۵/۵/۱)

قرعه کشی بزرگ تیر ماه اول مارکت دورهمی (۹۵/۵/۱)

دربرنامه دیشب دورهمی به تاریخ ۹۵/۵/۱ قرعه کشی بزرگ و مخصوص کانون هوادران دورهمی که شامل ۱۰۰۰ تبلت و ۱۰ جایزه ۵۰ میلیون تومانی بود برگزار شد .

در این قرعه کشی ناظر محترم بازرسی صدا وسیما جناب آقای یونسی و آقای غدیر کاشانی رئیس هیئت مدیره اول مارکت و سیامک انصاری حضور داشتند.

برای قرعه کشی ۱۰۰۰ تبلت :

ابتدا یک عدد بین ۱ تا ۹۹۹ باید باشد که بوسیله قرعه کشی حاصل شد و سپس با یک عدد سه رقمی دیگر کتر از ۹۹۹ ۱۰۰ بار حمع میشود واینگونه برندگان ۱۰۰۰ تبلت بر مشخص می شود.

کداولین نفر برنده ۱۰۰۰ تبلت با کد قرعه کشی ۳۹۹ وشماره همراه ۱۱۴۶ *** ۹۱۹ بودند و عدد تصادفی که ۱۰۰۰ بار با آن جمع میشود توسط ناظر بازرسی برای قرعه کشی بین دورهمی باید بین ۱۰۰۰ و ۱۸۰۰ باشد واین عدد (۱۴۰۰) بود که۱۰۰۰ بار با ۳۹۹ جمع میشود و تکلیف ۱۰۰۰ برنده اینگونه مشخص میشود که طبق گفته قائم مقام اول مارکت از فردای قرعه کشی میتوانند شرکت کنندگان از نتیچه قرعه کشی خود اطلاع یابند.

قرعه کشی ۱۰ جایزه ۵۰ میلیون تومانی برای ۱۰ نفر:

برنده اول :
شماره ردیف:۰۲۴۰۷۰۷

شماره همراه :۷۳۵۶***۹۱۸

————————————————

برنده دوم:
شماره ردیف:۰۷۵۱۶۱۸

شماره همراه: ۲۹۴۳***۹۱۵

————————————————

برنده سوم
شماره ردیف: ۰۹۶۱۳۸۴

شماره همراه:۵۱۸۰***۹۱۳

————————————————

برنده چهارم
شماره ردیف:۰۶۷۷۵۳۵

شماره همراه:۳۵۰۱***۹۱۸

————————————————

برنده پنجم
شماره ردیف:۰۵۳۲۳۰۷

شماره همراه:۴۴۳۰***۹۱۶

———————————————–

برنده ششم
شماره ردیف:۱۵۷۸۶۰۹

شماره همراه:

————————————————

برنده هفتم
شماره ردیف:۰۳۸۶۴۷۱

شماره همراه:

————————————————

برنده هشتم
شماره ردیف:۰۸۲۲۲۵۶

شماره همراه:۸۰۳۴***۹۱۴

———————————————–

برنده نهم
شماره ردیف:۰۴۰۲۱۳۱

شماره همراه:۴۸۹۲***۹۱۹

———————————————–

برنده دهم

شماره ردیف: ۱۱۶۰۴۰۴

اسامی همه ی برندگان در ۱۵ مرداد در روزنامه همشهری چاپ می شود.

طبق گقته آقای غدیر کاشانی برای دریافت دوباره کد قرعه کشی عدد ۸ را به ۳۰۸۰ بفرستید.

برای اطلاع از نتیجه قرعه کشی خود می بایست به سایت اول مارکت رفته وکد قرعه کشی خود را وارد نماییدو اگر در این زمین دچار مشکل شده اید سایت ایران قرعه برای کمک به این امر طی چند روز آتی تمامی کدهاو شماره همراه های برنده در این قرعه کشی را استخراج و بصورت جدول در سایت خود قرار خواهد داد .