۳۰ برنده سیم کارت ایرانسل با ۱۰۰ گیگابایت اینترنت

برندگان سیمکارت با ۱۰۰ گیگابایت اینترنت ایرانسل
شهر نام و نام خانوادگی ردیف
مشهد سجاد بازاری جامخانه ۱
شهریار فرشته خسروی یگانه ۲
بم غلامرضا شیخ زاده عباس آبادی ۳
ورامین ملیحه بز قوجانی ۴
کاشان حسن عابدی ۵
اصفهان رامین بابا گلی ۶
گل پایگان محمد کرمی ۷
رودبار پروانه گوشکی ۸
تهران اصغر مصداقی ۹
مشهد محمد علی رضا زاده ۱۰
میآندوآب بیاض اسمعیل زاده ۱۱
پیربکران محمد صفری خروشادی ۱۲
دولت آباد محمد رضا باقریان ۱۳
بهار علی احمدی ۱۴
قائم شهر فرامرز غلامی ۱۵
مشهد بهمن افشاری پور ۱۶
بندر گز محمد عالیشاه ۱۷
همدان فاطمه امانی ۱۸
تهران لیلا خان محمدی ۱۹
اصفهان اکرم منصوری ۲۰
قم رضا محمدی اطهر ۲۱
گمیش تپه حاجی آق محمد قجری ۲۲
گلستان یعغوب فخری ۲۳
مشهد احمد دهقان سفید سنگی ۲۴
سمنان علی درخشانی پور ۲۵
بندر خمیر علیرضا لشگری ۲۶
تهران مهدی ترابی ۲۷
کرج الهام افشاری ۲۸
اهواز احمد هواشمی اهوازی ۲۹
رودسر خدیجه یوسف زاده ۳۰