نتایج قرعه کشی تیر ماه شرکت داده پرداز رایانه متین اعلام شد

اسامی برندگان این ماه به شرح زیر می‌باشد:

نفر اول hamed.valae[@]gmail.com ، برنده یک عدد فلش ۳۲ گیگابایت AH 171 اپیسر
نفر دوم mrmr2542[@]gmail.com، برنده یک عدد فلش ۳۲ گیگابایت AH 171 اپیسر
نفر سوم shahrami6896[@]gmail.com ، برنده یک عدد فلش ۳۲ گیگابایت AH 171 اپیسر
نفر چهارم mohsenyegane08[@]gmail.com ، برنده یک عدد فلش ۳۲ گیگابایت AH 171 اپیسر
نفر پنجم arvin.gorji[@]yahoo.com ، برنده یک عدد فلش ۳۲ گیگابایت AH 171 اپیسر
نفر ششم majid.shahpari2[@]gmail.com ، برنده یک عدد فلش ۱۶ گیگابایت AH 171 اپیسر
نفر هفتم omid7466[@]gmail.com ، برنده یک عدد فلش ۱۶ گیگابایت AH 171 اپیسر
نفر هشتم alireza.samet[@]yahoo.com ، برنده یک عدد فلش ۱۶ گیگابایت AH 171 اپیسر
نفر نهم gheybollahi[@]yahoo.com ، برنده یک عدد فلش ۱۶ گیگابایت AH 171 اپیسر
نفر دهم sara_bahri81[@]yahoo.com ، برنده یک عدد فلش ۱۶ گیگابایت AH 171 اپیسر
نفر یازدهم Mehdi.piryae[@]gmail.com ، برنده یک عدد فلش ۱۶ گیگابایت AH 171 اپیسر
نفر دوازدهم p.noor46[@]yahoo.com ، برنده یک عدد فلش ۱۶ گیگابایت AH 171 اپیسر
نفر سیزدهم Ramamousavi[@]gmail.com ، برنده یک عدد فلش ۱۶ گیگابایت AH 171 اپیسر
نفر چهاردهم malihemoradi828[@]yahoo.com ، برنده یک عدد فلش ۱۶ گیگابایت AH 171 اپیسر
نفر پانزدهم zargham59[@]yshoo.com ، برنده یک عدد فلش ۱۶ گیگابایت AH 171 اپیسر
از برندگان محترم درخواست می‌شود که آدرس کامل پستی، کد پستی، تصویر کارت ملی و تصویر پکیج باز شده محصول خریداری شده خود را برای ما به آدرس info@matin.ir ایمیل نمایند تا در اسرع وقت جوایز خود را دریافت نمایند.