اهدای جایزه خودروی MG3 به دومین برنده جشنواره پات ایران کیش

جایزه یک دستگاه خودروی MG3 دومین قرعه کشی جشنواره پات ایران کیش به مجتبی مهر پویا اهدا شد.

جایزه یک دستگاه خودروی MG3  دومین قرعه کشی جشنواره پات ایران کیش به مجتبی مهر پویا  اهدا شد.

جایزه یک دستگاه خودروی MG3 دومین قرعه کشی جشنواره پات ایران کیش به مجتبی مهر پویا اهدا شد.

برنده دومین قرعه کشی پات