برندگان قرعه کشی تیر ماه ۹۵ محصولات خاله ستاره

رونا معصومی: از تهران برنده یک دستگاه تبلت
مهرسا خمسه: از قزوین برنده مبلغ یک میلیون ریال
سارا صفری: برنده مبلغ یک میلیون ریال
دانیال کسرا: برنده مبلغ یک میلیون ریال
تعداد ۱۰نفر از شهرهای مختلف برنده یک پکیج کامل محصول خاله ستاره شدند.

برندگان-قرعه-کشی-تیر-ماه-95-محصولات-خاله-ستاره

برندگان-قرعه-کشی-تیر-ماه-۹۵-محصولات-خاله-ستاره