برندگان قرعه‌کشی باشگاه مشتریان بانک آینده مشخص شدند

به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، طرح “با آینده۳”، از تاریخ ۲۵ اسفند ماه سال ۱۳۹۴ آغاز و تا ۱۶ تیرماه ۱۳۹۵ اجرا گردید.

مشتریان بانک در این دوره زمانی، فرصت داشتند؛ با کسب حداقل ۱۰۰۰ امتیاز در قرعه‌کشی این طرح شرکت نمایند.

اسامی برندگان طرح “با آینده۳”
ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
۱ ۰۰۰۱****۲۴ سبحانی، حسین خودرو رنو کپچر ۲۰۱۶
۲ ۰۰۱۵****۶۸ شجاعی زعفرانلو یعقوبیان، توراندخت عباسعلی سکه
۳ ۰۰۱۹****۸۶ رئیسی، نور محمد سکه
۴ ۰۰۲۲****۸۷ نیک گو، مهین دخت سکه
۵ ۰۰۰۱****۵۰ حیدرگوى، مجید سکه
۶ ۰۰۰۳****۸۵ خلیلی آذر، نغمه سکه
۷ ۰۰۱۷****۹۲ قریشی، سیده ماهرخ سکه
۸ ۰۰۱۲****۱۸ اسماعیل آبادى، خانم فرشته سکه
۹ ۰۰۱۸****۸۵ پارساییان سرفرازى، سیدرضا زهرا سکه
۱۰ ۰۰۲۲****۵۴ رحیمی نژادپروین، حسین سکه
۱۱ ۰۰۰۲****۴۰ کشت پور، شهرزاد سکه
۱۲ ۰۰۱۶****۸۳ قراخانی، محسن سکه
۱۳ ۰۰۱۱****۸۹ چرخنده، زهرا سکه
۱۴ ۰۰۱۱****۶۱ درخشان، علیرضا سکه
۱۵ ۰۰۰۲****۱۵ محبوبی متین، هادى سکه
۱۶ ۰۰۰۰****۳۸ قهرمانلو مسکن، محمدرضا سکه
۱۷ ۰۰۰۵****۲۸ صالحی، مسعود سکه
۱۸ ۰۰۰۵****۷۰ مریدیان، سیروس سکه
۱۹ ۰۰۰۲****۰۰ محمد علی زاده بختورى، مینو سکه
۲۰ ۰۰۰۱****۵۴ ابراهیمی، لطفعلی سکه
۲۱ ۰۰۱۴****۶۳ داورى، حسن سکه
۲۲ ۰۰۰۲****۱۶ جاویدان، حمیدرضا سکه
۲۳ ۰۰۰۲****۵۰ میرکمالی، علی سکه
۲۴ ۰۰۲۰****۸۵ کیان، یعقوب سکه
۲۵ ۰۰۰۲****۷۱ حاتمی دوست، احمد سکه
۲۶ ۰۰۱۴****۲۴ کاظمی کمازانی، روژین سکه
۲۷ ۰۰۰۲****۶۰ محمدى، علی سکه
۲۸ ۰۰۲۰****۶۵ سیدمحمد، سیدعلی، امیرحسین وسیدمحمدحسن جلیلی وسیمین دخت توسلی سکه
۲۹ ۰۰۰۲****۲۸ محمدى، ایران سکه
۳۰ ۰۰۱۵****۰۹ هاشمی، سید سامان سکاعلام برندگان قرعه‌کشی باشگاه مشتریان

۳۱ ۰۰۱۵****۶۹ رمضانی، سمانه سکه
۳۲ ۰۰۱۶****۲۱ رحمانیان سالار زاده، کورش – کیارش – ناهید گوشی موبایل
۳۳ ۰۰۰۱****۳۹ فولادى، آرش گوشی موبایل
۳۴ ۰۰۲۲****۹۲ بهیارى، بابک گوشی موبایل
۳۵ ۰۰۰۲****۴۱ سعیدى، یوسف گوشی موبایل
۳۶ ۰۰۰۰****۲۳ ندیمی، غلامرضا گوشی موبایل
۳۷ ۰۰۲۲****۰۷ کلهر، محسن گوشی موبایل
۳۸ ۰۰۰۲****۶۹ نجف، کبرى گوشی موبایل
۳۹ ۰۰۰۱****۴۰ سیدابوترابی، محمد گوشی موبایل
۴۰ ۰۰۰۰****۱۳ علی نژاد، محرم گوشی موبایل
۴۱ ۰۰۱۸****۳۳ فلاح، کیوان گوشی موبایل
۴۲ ۰۰۰۹****۰۴ بسامی، مسعود گوشی موبایل
۴۳ ۰۰۰۴****۷۸ زنده بودى، عادل گوشی موبایل
۴۴ ۰۰۰۵****۸۰ شاهچراغی، علیرضا گوشی موبایل
۴۵ ۰۰۰۲****۹۱ شیرخدایی، حسین گوشی موبایل
۴۶ ۰۰۰۰****۸۵ ملکی ورنامخواستی، مصطفی گوشی موبایل
۴۷ ۰۰۲۲****۴۹ خیرمنش، علی تبلت
۴۸ ۰۰۱۸****۹۵ سقاى شوشترى، محمد تبلت
۴۹ ۰۰۰۴****۵۷ اتابک زاده، امین تبلت
۵۰ ۰۰۰۹****۴۹ کردبچه کلاهی، محبوبه مهدى تبلت
۵۱ ۰۰۲۲****۷۸ ساوه شمشکی، رجبعلی تبلت
۵۲ ۰۰۰۰****۶۳ حاجی محمدباقر، محمد تبلت
۵۳ ۰۰۰۰****۷۹ نراقی صفت، حسین تبلت
۵۴ ۰۰۰۸****۵۴ امیدوار، آرمان تبلت
۵۵ ۰۰۲۲****۵۵ اکبرى، سیروس – منوچهر تبلت
۵۶ ۰۰۲۱****۳۸ فروهر، هوشنگ – دامون تبلت
۵۷ ۰۰۱۸****۹۷ صبورى، شایان کارت هدیه
۵۸ ۰۰۱۸****۰۴ خواجه اى، حسین کارت هدیه
۵۹ ۰۰۰۱****۹۰ نجفی، سعید کارت هدیه
۶۰ ۰۰۱۰****۹۲ تقوى لواسانی فرد سیدحسین کارت هدیه
۶۱ ۰۰۲۲****۹۰ قاضی تبار، مریم کارت هدیه
۶۲ ۰۰۱۶****۱۵ اروجی، زهرا کارت هدیه
۶۳ ۰۰۱۹****۹۴ اسمعیلی، مرضیه کارت هدیه
۶۴ ۰۰۱۰****۲۵ سمیعی، محمد کارت هدیه
۶۵ ۰۰۱۷****۷۱ میرحبیبی، ماهان کارت هدیه
۶۶ ۰۰۱۸****۳۳ پورحیدر، بیت الله کارت هدیه
۶۷ ۰۰۱۵****۳۸ خلج، زهرا کارت هدیه
۶۸ ۰۰۱۶****۱۳ وجیه الهی، عبدالحسین کارت هدیه
۶۹ ۰۰۲۱****۰۲ نراقی، سیامک کارت هدیه
۷۰ ۰۰۱۷****۶۳ شاه حسینی، مرضیه کارت هدیه
۷۱ ۰۰۱۶****۰۶ فرزانه نژاد، محمدجواد کارت هدیه
۷۲ ۰۰۱۶****۹۴ شفیعی، فاطمه کارت هدیه
۷۳ ۰۰۰۱****۹۳ صالحپور، علی کارت هدیه
۷۴ ۰۰۰۱****۵۳ سیاوش نیا، آزیتا کارت هدیه
۷۵ ۰۰۰۱****۷۳ کچوئیان جوادى رضا کارت هدیه
۷۶ ۰۰۰۱****۷۰ عسگر، مهدى کارت هدیه
۷۷ ۰۰۱۴****۲۴ تقی خانی، غفار کارت هدیه
۷۸ ۰۰۰۲****۱۳ خدابخشی گرگانی فاطمه کارت هدیه
۷۹ ۰۰۰۰****۹۰ اسد، محدثه کارت هدیه
۸۰ ۰۰۱۸****۴۶ جعفرى، پروانه کارت هدیه
۸۱ ۰۰۱۸****۲۳ بنی اسدى، مهدى کارت هدیه
۸۲ ۰۰۰۲****۸۰ صابرى همدانی و موسوى ننه کران رضا و زهرا کارت هدیه
۸۳ ۰۰۰۰****۵۸ حیدرى، مصطفی کارت هدیه
۸۴ ۰۰۰۱****۶۶ خداوردى، محمد کارت هدیه
۸۵ ۰۰۰۲****۹۸ قرانی، علی کارت هدیه
۸۶ ۰۰۰۱****۷۱ هادى، محمدعلی کارت هدیه
۸۷ ۰۰۱۷****۱۳ نصراللهی، مسعود کارت هدیه
۸۸ ۰۰۱۶****۱۳ بلند کردار، اکبر کارت هدیه
۸۹ ۰۰۰۱****۴۱ داودى جم، کیارش کارت هدیه
۹۰ ۰۰۱۳****۵۶ روز بهانی، علی کارت هدیه
۹۱ ۰۰۱۱****۰۳ عباسی سیرویی، سمیه کارت هدیه
۹۲ ۰۰۰۹****۳۹ فارسی، مهرداد کارت هدیه
۹۳ ۰۰۰۰****۴۷ زمانی کیا، عباس کارت هدیه
۹۴ ۰۰۰۱****۱۵ داربر، صابر کارت هدیه
۹۵ ۰۰۱۶****۳۶ خواجوند، آذر کارت هدیه
۹۶ ۰۰۰۲****۵۲ اجتهادى، زهرامژگان کارت هدیه
۹۷ ۰۰۰۲****۰۱ تفتی، محمدعلی کارت هدیه
۹۸ ۰۰۱۷****۸۰ مهدى زاد طالعی، یاشار کارت هدیه
۹۹ ۰۰۰۲****۱۱ قدملی، آرش کارت هدیه
۱۰۰ ۰۰۰۱****۱۴ منصوبی رستم پور محمدرضا فاطمه کارت هدیه
۱۰۱ ۰۰۰۱****۵۸ فرخنده کیش مقدم شروین کارت هدیه
۱۰۲ ۰۰۰۲****۳۴ قربانی، امیر کارت هدیه
۱۰۳ ۰۰۱۴****۳۲ قریشی، سید مهدى کارت هدیه
۱۰۴ ۰۰۰۲****۱۷ محمدباقرکرباسی محسن کارت هدیه
۱۰۵ ۰۰۰۱****۲۱ معتق، محمد علی کارت هدیه
۱۰۶ ۰۰۰۱****۶۳ آیت، سید مهدى کارت هدیه
۱۰۷ ۰۰۰۰****۵۰ سید علی خانی، فاطمه سادات کارت هدیه
۱۰۸ ۰۰۰۰****۶۳ عدل خواه، حسن کارت هدیه
۱۰۹ ۰۰۰۰****۳۷ شیرانی چهار سوقی، علیرضا کارت هدیه
۱۱۰ ۰۰۱۶****۷۷ برخوردار کاشانی پورمتین، فرشته محمدحسین کارت هدیه
۱۱۱ ۰۰۱۴****۴۳ ملک، مسعود کارت هدیه
۱۱۲ ۰۰۰۱****۲۱ تهمتن، رزاقی کارت هدیه
۱۱۳ ۰۰۰۰****۸۰ دیال آبادى، غلامرضا کارت هدیه
۱۱۴ ۰۰۲۲****۲۱ حشمتی، علیرضا کارت هدیه
۱۱۵ ۰۰۰۰****۳۸ مروتی، مهدى کارت هدیه
۱۱۶ ۰۰۱۱****۸۷ فرزین، مسعود کارت هدیه
۱۱۷ ۰۰۲۱****۸۲ آقایی، روح الدین کارت هدیه
۱۱۸ ۰۰۰۸****۷۵ احمدى، احسانه کارت هدیه
۱۱۹ ۰۰۱۴****۹۵ موسوى، سید جلال کارت هدیه
۱۲۰ ۰۰۲۲****۱۲ اللواتی، حسین بن سلمان بن غلام کارت هدیه
۱۲۱ ۰۰۰۷****۷۶ اخلاصی، علی کارت هدیه
۱۲۲ ۰۰۱۹****۱۳ باوى، نعیمه کارت هدیه
۱۲۳ ۰۰۱۱****۴۲ کلانی، فرزاد کارت هدیه
۱۲۴ ۰۰۱۸****۴۸ زین العابدین تهرانی، مجتبی کارت هدیه
۱۲۵ ۰۰۲۲****۲۵ حلاج عربی، فرزانه کارت هدیه
۱۲۶ ۰۰۰۴****۰۴ یا حسینی، سید جلال کارت هدیه
۱۲۷ ۰۰۰۴****۵۳ رنجبران، زینت کارت هدیه
۱۲۸ ۰۰۰۳****۸۹ فاضلی تازه آباد، میثم کارت هدیه
۱۲۹ ۰۰۲۲****۶۴ بهادرى، خشایار کارت هدیه
۱۳۰ ۰۰۰۴****۷۵ حجازى وفایی، فاطمه السادات کارت هدیه
۱۳۱ ۰۰۱۸****۹۲ دزفولی نژاد، پدرام کارت هدیه
۱۳۲ ۰۰۲۲****۰۱ موسوى بایگی، سید جواد کارت هدیه
۱۳۳ ۰۰۱۵****۰۹ شهمراد مغانلو، بابک کارت هدیه
۱۳۴ ۰۰۱۱****۹۵ قره گزلی، رضا کارت هدیه
۱۳۵ ۰۰۰۰****۳۳ عباس زاده، همزه کارت هدیه
۱۳۶ ۰۰۲۲****۵۶ سالارى، جواد کارت هدیه
۱۳۷ ۰۰۱۲****۳۳ رضائیان، مهدى کارت هدیه
۱۳۸ ۰۰۱۱****۳۶ عفیفیان، سارا کارت هدیه
۱۳۹ ۰۰۲۲****۵۸ مهدى زاده اقدم، علیرضا کارت هدیه
۱۴۰ ۰۰۰۲****۰۵ صفرزاده، علی کارت هدیه
۱۴۱ ۰۰۰۲****۸۹ حمایت طلب، رسول کارت هدیه
۱۴۲ ۰۰۰۱****۹۸ رجالی، مصطفی کارت هدیه
۱۴۳ ۰۰۱۹****۶۴ امیرى، منصوره کارت هدیه
۱۴۴ ۰۰۲۲****۸۶ خسروانی محمود زادگان مسلم حسن اعظم کارت هدیه
۱۴۵ ۰۰۱۷****۷۵ حق وردى، فریبا کارت هدیه
۱۴۶ ۰۰۰۸****۲۵ عبدلی سنگده، حمیدرضا کارت هدیه
۱۴۷ ۰۰۱۸****۹۳ عسکرى پور، مهدى کارت هدیه
۱۴۸ ۰۰۰۸****۴۷ جبارى، امیر کارت هدیه
۱۴۹ ۰۰۰۲****۹۸ حسینی پور، سمیرا سادات کارت هدیه
۱۵۰ ۰۰۱۰****۳۱ عقابی، علی کارت هدیه
۱۵۱ ۰۰۲۱****۵۱ کمالیان، محمود کارت هدیه
۱۵۲ ۰۰۱۹****۱۰ احمدى، محمدمهدى کارت هدیه
۱۵۳ ۰۰۱۵****۵۱ علایی بوسجین، محمد کارت هدیه
۱۵۴ ۰۰۱۷****۹۵ مطهرى اصل، مجتبی – محمدحسین – ابوالفضل کارت هدیه
۱۵۵ ۰۰۰۱****۹۷ معصومین، جعفر کارت هدیه
۱۵۶ ۰۰۰۱****۱۵ پسندیده، رضا کارت هدیه
۱۵۷ ۰۰۰۱****۱۲ معتمد مهر، حسین صنایع دستی
۱۵۸ ۰۰۰۱****۵۴ صوفی، مسعود صنایع دستی
۱۵۹ ۰۰۱۶****۵۳ محرمی نانوا، پوراندخت صنایع دستی
۱۶۰ ۰۰۱۶****۵۹ بیک خراسانی، وجیهه صنایع دستی
۱۶۱ ۰۰۰۷****۷۸ سپهرى شاملو، مجتبی صنایع دستی
۱۶۲ ۰۰۰۱****۱۸ امینی تهرانی، رسول صنایع دستی
۱۶۳ ۰۰۰۱****۶۶ تیمورى جروکانی، نعمت اله صنایع دستی
۱۶۴ ۰۰۱۴****۳۵ وفائی، احمد صنایع دستی
۱۶۵ ۰۰۱۷****۸۰ طاهرخانی، علی صنایع دستی
۱۶۶ ۰۰۱۷****۲۷ شافعی، داریوش صنایع دستی
۱۶۷ ۰۰۱۶****۷۷ قنبرى، محمد راحله شکوفه صنایع دستی
۱۶۸ ۰۰۱۳****۹۹ عزیزى، حمید صنایع دستی
۱۶۹ ۰۰۱۲****۸۷ اسعدى، حسن صنایع دستی
۱۷۰ ۰۰۱۱****۹۶ محمدى نژاد، مصطفی صنایع دستی
۱۷۱ ۰۰۲۰****۲۸ قلی زاده، میترا صنایع دستی
۱۷۲ ۰۰۰۰****۰۶ وحدتی فر، امیرحسین صنایع دستی
۱۷۳ ۰۰۱۰****۹۹ یوسف نیا پاشا حمید صنایع دستی
۱۷۴ ۰۰۰۶****۳۵ سلمان زاده قلعه محمد حسن صنایع دستی
۱۷۵ ۰۰۱۸****۷۳ ابودردا بکائی جزى سیدحسن آذر صنایع دستی
۱۷۶ ۰۰۱۳****۵۱ محمدى جوشقانی مرجان صنایع دستی
۱۷۷ ۰۰۱۷****۵۴ درخشان، محمد رضا صنایع دستی
۱۷۸ ۰۰۰۵****۷۳ عباسی نور آبادى رضا صنایع دستی
۱۷۹ ۰۰۰۵****۳۱ صابرى حسین آباد اکبر صنایع دستی
۱۸۰ ۰۰۰۵****۴۲ بنا پور، منصور صنایع دستی
۱۸۱ ۰۰۲۰****۷۵ محمدى، احسان صنایع دستی
۱۸۲ ۰۰۰۲****۴۱ هوتی، عبدالمحمد صنایع دستی
۱۸۳ ۰۰۰۰****۰۱ قرائی، محسن صنایع دستی
۱۸۴ ۰۰۰۱****۵۵ متوسلی، علی صنایع دستی
۱۸۵ ۰۰۱۶****۱۹ خلفیان، محمود صنایع دستی
۱۸۶ ۰۰۰۲****۰۷ مروجی، ناصر صنایع دستی
۱۸۷ ۰۰۰۰****۳۸ جعفر، جابریان محمود صنایع دستی
۱۸۸ ۰۰۲۲****۶۳ احمدى جزنی عصمت پور فاطمه عباس صنایع دستی
۱۸۹ ۰۰۰۱****۴۹ نعمتی، فاطمه صنایع دستی
۱۹۰ ۰۰۱۹****۹۶ راسخ مقدم، فاطمه صنایع دستی
۱۹۱ ۰۰۱۱****۴۴ سهرابی، رضا صنایع دستی
۱۹۲ ۰۰۱۸****۷۱ میرزائی قمی، مریم سادات صنایع دستی
۱۹۳ ۰۰۱۰****۱۹ خراسانی حاجی محمد باقر عبدالامیر حسن صنایع دستی
۱۹۴ ۰۰۱۷****۰۰ کوچکی فشکی، مسعود صنایع دستی
۱۹۵ ۰۰۰۱****۳۸ شیرزاد، شمسی صنایع دستی
۱۹۶ ۰۰۱۸****۷۷ اصغریان طرقی غلامرضا صنایع دستی
۱۹۷ ۰۰۰۸****۶۳ شریف، علی صنایع دستی
۱۹۸ ۰۰۰۲****۰۵ موساوى زادگان سید بهزاد صنایع دستی
۱۹۹ ۰۰۰۲****۱۹ رنجبران، بردیا صنایع دستی
۲۰۰ ۰۰۰۱****۳۴ خوش دوست آزاد اعظم صنایع دستی
۲۰۱ ۰۰۰۱****۹۲ ایرلو، تقی صنایع دستی
۲۰۲ ۰۰۰۱****۷۶ محلوجی، مهشاد صنایع دستی
۲۰۳ ۰۰۰۰****۱۵ افشار، بهرام صنایع دستی
۲۰۴ ۰۰۰۱****۳۴ راگردى کاشانی اصغر صنایع دستی
۲۰۵ ۰۰۲۱****۷۷ امیرى زاده، آرش صنایع دستی
۲۰۶ ۰۰۱۳****۰۸ کربلائی محمد علی حریرى محمد رضا صنایع دستی
۲۰۷ ۰۰۰۱****۴۱ صوفی نژاد، احمدرضا صنایع دستی
۲۰۸ ۰۰۱۷****۳۱ موسوى، کمال صنایع دستی
۲۰۹ ۰۰۰۰****۶۶ محمدى، عباس صنایع دستی
۲۱۰ ۰۰۱۸****۰۷ عبدالحسینی کلخورانی جواد صنایع دستی
۲۱۱ ۰۰۱۷****۰۰ فتاحی کریانی الهام صنایع دستی
۲۱۲ ۰۰۱۸****۳۵ حیدرى، امیر صنایع دستی
۲۱۳ ۰۰۱۵****۸۰ نور جهانی، مقصود صنایع دستی
۲۱۴ ۰۰۲۲****۷۷ معتمدنژاد، رامین صنایع دستی
۲۱۵ ۰۰۰۲****۳۳ نظریه، محمد ابراهیم صنایع دستی
۲۱۶ ۰۰۱۸****۳۳ حیدرى مهاجرانی بهزاد صنایع دستی

مرحله چهارم این رقابت‏ ها، با ۳۳۳ جایزه ارزنده، از روز شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۱۶، آغاز و تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶، ادامه خواهد داشت.