برنده قرعه کشی تیر ماه ۹۵ کد #۷۸۹* (eCharge.ir)

کد #۷۸۹* هر ماه برای خریداران شارژ از این کد قرعه کشی برگزار می کند که جایزه آن ۵ میلیون تومان پول نقد برای یک نفر می باشد.

هر-ماه-جایزه-5-میلیون-ریالی-echarge-595x352.png

هر-ماه-جایزه-۵-میلیون-ریالی-echarge-595×352.png