قرعه کشی بزرگ چی توز ویژه مشتریان هایپرمی آجودانیه

این قرعه کشی ویژه مشتریان هایپرمی آجودانیه ، که در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۸ برگزار خواهدشد. که متناسب با میزان خرید خود از محصولات چی توز ، تعداد مشخصی کارت قرعه کشی دریافت خواهید کرد. جایژه ویژه آن خودروی برلیانس هاچ بک میباشد.

قرعه کشی بزرگ چی توز ویژه مشتریان هایپرمی آجودانیه

قرعه کشی بزرگ چی توز ویژه مشتریان هایپرمی آجودانیه