قرعه کشی جشنواره نهال دوستی بانک کشاورزی

به گزارش کمپ ابران؛ به نفل از دنیای بانک، روابط عمومی بانک کشاورزی اعلام کرد، در این مراسم که با حضورجمعی از مدیران ارشد و کارشناسان بانک برگزار شد، ۳۰۰ نفر برنده جوایز جشنواره از بین قریب به ۱۴۰۰۰ نفر مشمولان شرکت در قرعه کشی انتخاب شدند.

شایان ذکر است ترکیب جوایز جشنواره نهال دوستی بانک کشاورزی شامل ۱۰۰ کمک هزینه خرید تبلت هریک به ارزش ۱۰ میلیون ریال، ۱۰۰ کمک هزینه خرید دوچرخه هریک به ارزش ۵ میلیون ریال و ۱۰۰ کمک هزینه خرید تلفن همراه هریک به ارزش ۵ میلیون ریال بوده است.

قرعه کشی جشنواره نهال دوستی بانک کشاورزی

قرعه کشی جشنواره نهال دوستی بانک کشاورزی