هزار تومان شارژ رایگان هف هشتاد

طبق اعلام هف هشتاد در قرعه کشی هفتگی هر هفته مسابقه سوالی که بصورت زنده از سایت هف هشتاد ساهت ۱۲:۳۰ پخش می شود ، مطرح می شود . که با درست جواب دادن آن بدون قرعه کشی شارژ رایگان دریافت میکنید. فقط باید اپلیکیشن هف هشتاد را نصب کنید و در داغیره وسط به سوال پاسخ دهید .

زمان پاسخگویی تنها تا ساعت ۱۵ همان روز است.