نتایج جدید قرعه کشی اخر تیر و مرداد ماه جشنواره ۳۰۰ دانه محسن

ادامه قرعه کشی جشنواره ۳۰۰ دانه محسن – محصولات چای و زیتون
مرحله تاریخ نام و نام خانوادگی شهر
۸۰ ۲۶ تیر امید ثابتی اصفهان
۸۱ ۱۶ مرداد مهراد شیخ بندر ترکمن
۸۲ ۲۳ مرداد علیرضا محمودزاده تهران