نتیجه قرعه کشی ۳۰ مرداد جشنواره ۳۰۰ دانه محسن – محصولات چای و زیتون

روز گذشته شنبه ۹۵/۵/۳۰ قرعه کشی محصولات چای و زیتون برگزارشد.

برنده خوش شانس این هفته
آقای محسن سلطانی از شهر اصفهان
شماره ردیف ۶۹۹۲
شماره موبایل ***۰۹۱۳۳۰۲۰
شماره سریال ***۴۰۷۰۷۲۷۱۴

هر هفته شنبه ها منتظر قرعه کشی یک دستگاه سمند باشید