چهاردهمین دوره مسابقات کتابخوانی «اندیشه سبز»

به گزارش صاحب نیوز به نقل از دهاقان بیدار، مسابقه اندیشه سبز، امروز همچون سال های گذشته به همت کانون پیوند مهر برگزار شد.
شرکت کنندگان در مسابقه بیش از ششصد نفر بودند که در مسابقه حضوری بصورت تستی شرکت کردند.
این مسابقه ۲۰ امتیاز جهت شرکت در کلاس های حضوری داشت.
مباحث کلاس های حضوری در قالب مباحث خانواده، ازدواج و سواد رسانه ای برگزار شد و تعداد ۵۰۰ نفر از افراد در کلاس حضوری شرکت کردند.
مسابقه اندیشه سبز که برگرفته از سنت و فریضه کتابخوانی است، امسال نیز از کتاب عیش و معاش نوشته دکتر بانکی برگزار و با استقبال بی نظیری روبرو شد.
از این تعداد شرکت کننده تعداد هفت اتوبوس به مشهد مقدس اعزام می شوند.

چهاردهمین دوره مسابقات کتابخوانی «اندیشه سبز»

چهاردهمین دوره مسابقات کتابخوانی «اندیشه سبز»