قرعه‌کشی هفتگیِ فشفشه ۱۰۰ گیگ برای ۱۰ نفر از حامیان برند های‌وب

حامیان گرامی برند های‌وب که با شرکت در طرح فروش شبکه ای، دوستانشان را به ما معرفی کرده‌اند، شانس حضور در قرعه‌کشی هفتگی ۱۰ فشفشه ۱۰۰ گیگ ۱۰ روزه را خواهند داشت. این قرعه‌کشی تا پایان شهریور ۹۵ ادامه دارد.
کلیه‌ی مشترکین محترم می‌توانند با شرکت در طرح فروش شبکه ای های‌وب، علاوه بر دریافت تا ۴۰ هزار تومان هدیه به ازای معرفی هر دوستشان، در این قرعه‌کشی نیز شرکت کنند.

برای اطلاع از اسامی برندگان هفته اول قرعه‌کشی، در زیر می توانید مشاهده کنید.

حامیان گرامی برند های‌وب که با شرکت در طرح فروش شبکه ای، دوستانشان را به ما معرفی کرده‌اند، شانس حضور در قرعه‌کشی هفتگی ۱۰ فشفشه ۱۰۰ گیگ ۱۰ روزه را خواهند داشت. این قرعه‌کشی تا پایان شهریور ۹۵ ادامه دارد. کلیه‌ی مشترکین محترم می‌توانند با شرکت در طرح فروش شبکه ای های‌وب، علاوه بر دریافت تا ۴۰ هزار تومان هدیه به ازای معرفی هر دوستشان، در این قرعه‌کشی نیز شرکت کنند.  برای اطلاع از اسامی برندگان هفته اول قرعه‌کشی، در زیر می توانید مشاهده کنید.

حامیان گرامی برند های‌وب که با شرکت در طرح فروش شبکه ای، دوستانشان را به ما معرفی کرده‌اند، شانس حضور در قرعه‌کشی هفتگی ۱۰ فشفشه ۱۰۰ گیگ ۱۰ روزه را خواهند داشت. این قرعه‌کشی تا پایان شهریور ۹۵ ادامه دارد.
کلیه‌ی مشترکین محترم می‌توانند با شرکت در طرح فروش شبکه ای های‌وب، علاوه بر دریافت تا ۴۰ هزار تومان هدیه به ازای معرفی هر دوستشان، در این قرعه‌کشی نیز شرکت کنند.
برای اطلاع از اسامی برندگان هفته اول قرعه‌کشی، در زیر می توانید مشاهده کنید.

قرعه‌کشی هفتگیِ فشفشه ۱۰۰ گیگ برای ۱۰ نفر از حامیان برند های‌وب

قرعه‌کشی هفتگیِ فشفشه ۱۰۰ گیگ برای ۱۰ نفر از حامیان برند های‌وب