نتیجه قرعه‌کشی مرحله نهایی جشنواره خودپردازهای بانک ملی ایران

قرعه‌کشی مرحله نهایی جشنواره خودپردازهای بانک ملی ایران همزمان با هشتاد و هشتمین سالگرد تاسیس بانک ملی ایران و با هدف تقدیر از استفاده کنندگان دستگاه‌های خودپرداز این بانک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، جوایز این دوره از جشنواره شامل، ۱۰صندوق پر از پول به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال، ۱۸ کمک هزینه ده میلیون ریالی ماهیانه به مدت یکسال، ۸۸کمک هزینه پنج میلیون ریالی ماهیانه به مدت یکسال ، ۱۸۸ کمک هزینه دو میلیون و پانصد هزار ریالی ماهیانه به مدت یکسال و ۱۱۸۸ کمک هزینه گردشگری ۱۰ میلیون ریالی بوده است که به یک هزار و ۴۹۲ برنده تعلق گرفت. در مجموع سه دوره حدود سه هزار نفر مشمول دریافت جوایز جشنواره بوده‌اند.