اطلاعیه نحوه برگزاری مرحله اول هجدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان تامین اجتماعی

نظر به برگزاری مرحله اول هجدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان تامین اجتماعی در آینده نزدیک، موارد ذیل به اطلاع همکاران محترم می رسد:
رشته مفاهیم :
منبع آزمون رشته مفاهیم درمرحله مقدماتی مسابقات، کتابچه های آیات برگزیده ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ خواهد بود.

جهت دریافت فایل آیات برگزیده ۱، ۲ و ۳ اینجا کلیک کنید

فایل آیات برگزیده ۴ نیز طی روزهای آینده درهمین سایت بارگذاری خواهد شد.
همکارانی که مایل به دریافت جزوه می باشند جهت ثبت نام به روابط عمومی واحد خود مراجعه فرمایند

رشته حفظ :
بمنظور افزایش کمی و کیفی رقابت در رشته حفظ قرآن کریم، رقابتهای رشته حفظ همچون دوره گذشته در مرحله مقدماتی در سه سطح چهار جزء اول، پنج جزء اول و ١٢جزء اول برگزار می گردد.
برای مرحله نهائی نیز شرکت کنندگان سطوح ۴ جزء اول و ۵ جزء اول هر کدام یک جزء و شرکت کنندگان سطح ١٢ جزء اول، ٢ جزء بر میزان مشخص شده خواهند افزود. در نتیجه کسانی که در مرحله مقدماتی در سطح ۴ جزء اول شرکت نموده اند موظفند در صورت راهیابی به مرحله نهایی، برای ۵ جزء اول آمادگی داشته باشند. به همین منوال، شرکت کنندگان مرحله مقدماتی سطح ۵ جزء اول و ١٢ جزء اول نیز باید درصورت راهیابی به مرحله نهایی بترتیب برای ۶ جزء اول و ١۴ جزء اول آمادگی شرکت در مسابقات را داشته باشند.
امید که با این تصمیم، عزیزانی که در دوره قبل به حفظ قرآن کریم مبادرت نمودند، ضمن تثبیت حفظیات قبل، به توسعه آن نیز اقدام نمایند.

دستورالعمل مسابقات، شامل تاریخ دقیق و سایر اطلاعات مربوط به آن به زودی اعلام خواهد شد