برندگان مسابقه تیک تاک

وحید بلباسی-قائمشهر
سید جلال مهدوی- تنکابن
درخشنده خطیر-قائمشهر