اسامی برندگان قرعه کشی مارکوپولو تابستان ۹۵

حمیدرضا جمشیدی ۱۱***۰۹۱۲۱۵

سیما برهان ۷۸***۰۹۳۵۲۵

مستانه قهرمانی ۰۹***۰۹۱۳۶۲

ادرس سایت مارکوپولو: http://www.marcopolo-tour.com