اعلام اسامی برندگان مرحله پنجم“ شهر زندگی“

شب گذشته جمعه دوم مهرماه سال جاری، پنجمین مراسم قرعه کشی جشنواره “ شهر زندگی“ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، برندگان این مرحله می توانندجهت دریافت جوایز خود از روز شنبه۹۵/۷/۱۷ به شهرداری مراجعه کنند.

لیست اسامی برندگان به شرح زیر است:

اسامی برندگان شهر زندگی 1

اسامی برندگان شهر زندگی ۱

%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-2

اسامی برندگان شهر زندگی 1

%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-4

%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-5

%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-6