سی امین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه برگزار شد

به نقل از پایگاه خبری عصر اعتبار، رحمتی در این مراسم با بیان اینکه رواج سنت پسندیده قرض الحسنه منجر به دوری از ربا می شود افزود: نظام بانکی باید جامعه را به انجام این عمل خیر تشویق کند.

رحمتی پذیرش منابع جامعه در قالب قرض الحسنه را رسالتی سنگین بر دوش نظام بانکی عنوان کرد و تصریح کرد: باید با مراقبت و تخصیص درست این منابع از این رسالت به نحو احسن مراقبت کنیم.
عضو هیات مدیره بانک رفاه به عواملی که منجر به تشویق و ایجاد انگیزه در جامعه برای اندوخته پس انداز قرض الحسنه می شود، اشاره کرد و اظهار داشت: شفافیت در تبلیغات و اطلاع رسانی در خصوص تخصیص منابع قرض الحسنه یکی از این عوامل است که منجر به افزایش اعتماد جامعه می شود. بانک رفاه هم همواره سعی داشته تبلیغات و اطلاع رسانی خود را در نهایت شفافیت به جامعه انتقال دهد.
ترکیب نهایی جوایز سی امین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه شامل تعداد ۵۶ کمک هزینه خرید واحد مسکونی جمعاً به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال، تعداد ۱۵۶ کمک هزینه خرید خودرو جمعاً به مبلغ ۵۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال، تعداد ۲۵۶ جایزه نقدی جمعاً به مبلغ ۵۱ میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال، تعداد ۲ هزار و ۵۶ کمک هزینه خرید صنایع دستی جمعاً به مبلغ ۳۰ میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال و تعداد ۳۰۰ هزار جایزه نقدی جمعاً به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال بوده است.
گفتنی است اسامی برندگان این دوره به زودی از طریق پایگاه اینترنتی بانک رفاه اعلام خواهد شد.