برنده قرعه کشی جایزه ۱ میلیارد ریالی سن ایچ مشخص شد

نتیجه قرعه کشی نهایی محصولات سن ایچ به شرح ذیل اعلام شد.

آقای یونس طاهریان از بابلسر با شماره همراه ۱۰۱۵***۰۹۱۱ برنده جایزه ۱میلیارد ریالی سن ایچ شدند، به ایشان تبریک عرض میکنیم.

برندگان مرحله ۵۰۰ میلیون ریالی
هفته اول مریم صاحبی بروجرد ۰۹۱۶***۱۸۷۰
هفته دوم عبدالغنی اصغری تهران ۰۹۳۶***۲۴۸۹
هفته سوم حسن شفائی گشتی تهران ۰۹۱۹***۴۳۸۵
هفته چهارم رضا خانی پور کش بندر انزلی ۰۹۳۸***۳۵۶۴
هفته پنجم زهرا جعفرپورماچیان تهران ۰۹۱۲***۱۴۹۷
هفته ششم محمد داداش زاده دیمان رباط کریم ۰۹۳۹***۹۲۹۴
مرحله نهایی یونس طاهریان بابلسر ۰۹۱۱***