برندگان مسابقه ی ” روز مباهله” معرفی شدند

برندگان مسابقه پیامکی که بمناسبت “روز مباهله” توسط کانون قرآن و عترت(ع) دانشکده علوم پزشکی برگزار گردید، به شرح زیر اعلام شد:

سیما مجرد

زهرا نعمتی

مرضیه دهقان پیشه

برندگان برای دریافت جوایز خود به کانون قرآن و عترت(ع) دانشکده مراجعه نمایند.