نتیجه قرعه کشی شهریور اول مارکت اعلام شد

در برنامه دیشب دورهمی بعد از گذشت ۱۱ روز از شهریور فیلم قرعه کشی شهریور اول مارکت در برنامه دورهمی نمایش داده شد. نتیجه قرعه کشی به شرح ذیل می باشد.

در ابتدا قرعه کشی ۱۰۰۰ دستگاه مودم تعیین شد. نفر اول برنده مودم با کد ۵۹۵ و شماره همراه ۰۸۱۵***۰۹۱۸ بودند و عدد گام ۱۱۹۰ می باشد . نفرات بعدی از جمع کد برنده اول با عدد ۱۱۹۰ بدست می آید. یعنی کد برنده نفردوم : ۱۷۸۵ می باشد.

برای مشاهده کد برندگان ۱۰۰۰ مودم قرعه کشی شهریور ماه اول مارکت اینجا کلیک کنید.

برندگان جایزه ۱۰۰ میلیون تومانی اول مارکت:

کد نفر اول: ۱۰۹۷۴۱۱ شماره همراه: ۱۴۵۲***۰۹۱۱

کد نفر دوم: ۰۷۶۰۶۸۳ شماره همراه: ۰۸۱۵***۰۹۱۸

کد نفر سوم: ۰۶۴۵۹۴۷ شماره همراه: ۰۱۴۵***۰۹۱۲

کد نفر چهارم: ۰۹۱۱۷۵۶ شماره همراه: ۸۰۴۵***۰۹۱۳

کد نفر پنجم: ۰۰۵۸۴۰۲ شماره همراه: ۶۵۳۵***۰۹۱۲

%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-320x422

سایت برنده ها به همه این عزیزان تبریک عرض می کند