شرکت تبرک سری جدید قرعه کشی های خود را با نام هفت گنج آغاز نموده

شرکت تبرک سری جدید قرعه کشی های خود را با نام هفت گنج آغاز نموده و در همین راستا خریداران گرامی می توانند با ارسال کدهای قرعه کشی درج شده بر روی محصولات تبرک به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۵۷۵ در قرعه کشی هفت جایزه بزرگ به ارزش ۷ میلیارد ریال شرکت نمایند.

در جشنواره هفت گنج تبرک، هفت جایزه به ارزش ۷ میلیارد ریال، معادل ۷۰۰ میلیون تومان برای برندگان درنظر گرفته شده است.

زمان دقیق قرعه کشی جشنواره هفت گنج از طریق رسانه ملی و منابع رسمی گروه کارخانجات صنعتی تبرک اطلاع رسانی خواهد شد.

به ازای ارسال هر کد قرعه کشی، شماره شما یک بار در سامانه ثبت می شود و ارسال کدهای قرعه کشی بیشتر، شانس برنده شدن شما را افزایش می دهد.

 

 منبع :  http://7ganjtabarok.ir