برندگان طرح جایزه بزرگ همراهی

اسامی برندگان شهریور ماه طرح جایزه بزرگ همراهی

ردیف نام  نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
۱ ام البنین رمضانی ۹۱۵***۴۹۴۰ خراسان رضوی حسین علی ۲۵۷۸
۲ عباس جلال زهی ۹۱۵***۷۷۶۰ سیستان و بلوچستان علی ۱۲۶۹
۳ زهره کمال پور ۹۱۳***۴۷۲۷ اصفهان رضا ۶۹۱۳
۴ هلنا باتمانقلیچ ۹۱۲***۷۳۲۳ تهران عبدالحسین ۱۲۵۷۸
۵ محرم بانو آخرتی گیلاوندانی ۹۱۱***۶۱۷۷ گیلان احمد ۱۷۷۵

 

منبع http://www.mci.ir