اسامی برندگان شهریور ماه طرح جایزه بزرگ همراهی

ردیف نام  نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
۱ ام البنین رمضانی ۹۱۵***۴۹۴۰ خراسان رضوی حسین علی ۲۵۷۸
۲ عباس جلال زهی ۹۱۵***۷۷۶۰ سیستان و بلوچستان علی ۱۲۶۹
۳ زهره کمال پور ۹۱۳***۴۷۲۷ اصفهان رضا ۶۹۱۳
۴ هلنا باتمانقلیچ ۹۱۲***۷۳۲۳ تهران عبدالحسین ۱۲۵۷۸
۵ محرم بانو آخرتی گیلاوندانی ۹۱۱***۶۱۷۷ گیلان احمد ۱۷۷۵

اسامی برندگان مرداد ماه طرح جایزه بزرگ همراهی

ردیف نام  نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
۱ فاطمه اسدی ۹۱۹***۴۸۲۹ زنجان عبداله ۷۸۴
۲ جهاندار احمدیان ۹۱۴***۷۰۰۲ آذربایجان شرقی جهانگیر ۳۷
۳ شمسی میرزائی موسی آبادی ۹۱۳***۹۵۵۱ کرمان حسن ۲۹۰
۴ سیده ژیلا مردانی ۹۱۸***۸۹۳۸ کردستان سیدمحمدصادق ۱۶
۵ انیسه علی نیا ۹۱۱***۸۹۹۰ گیلان حسن ۹۴۱

 

اسامی برندگان تیرماه طرح جایزه بزرگ همراهی

ردیف نام  نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
۱ محمد پورمحمد جعفری اوورج ۰۹۱۳***۶۶۰۶ کرمان حسن ۸
۲ علیرضا محمدی ۰۹۱۳***۴۳۶۷ اصفهان حسن ۴۷
۳ علی صالحیان ۰۹۱۹***۱۳۵۳ تهران سعید ۰۰۱۸۳۴۶۷۶۶
۴ بهمن احمدی بنی ۰۹۱۶***۰۰۵۰ اصفهان ولی الله ۱۶۷۶
۵ هادی بگلری ۰۹۱۸***۹۷۲۸ کردستان علی ۱۳۹۷

 

منبع https://www.mci.ir