امتیاز گیری

جوایزی که در سیستم باشگاه مشتریان این شرکت کارگزاری تعریف شده است بسته به میزان امتیاز شما متفاوت خواهد بود ، هرچه امتیاز بیشتری داشته باشید جوایز بیشتر و با ارزش تری دریافت خواهید کرد.توجه کنید که در اینجا فقط داشتن سرمایه ی زیاد تعیین کننده نخواهد بود ، میزان وفاداری مشتری، میزان افزایش گردش سرمایه مشتری نیز از جمله عواملی هستند که موجب پویایی بازار و درنهایت افزایش امتیاز شما می شوند.
نحوه امتیازگیری به صورت زیر خواهد بود، بدیهی است که هرگونه تغییرات درسیستم امتیازگیری و قوانین باشگاه ،به اطلاع مشتریان خواهد رسید.

 

معاملات سهام/آفلاین

•معاملات خرید سهام /آفلاین : هر ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تراکنش = ۲۰ امتیاز
•معاملات فروش سهام /آفلاین : هر ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تراکنش =۲۰امتیاز

 

معاملات سهام/آنلاین

•معاملات خرید سهام /آنلاین : هر ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تراکنش = ۲۰ امتیاز
•معاملات خرید سهام /آنلاین : هر ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تراکنش = ۲۰ امتیاز

برای دستیابی به خدمات و جوایز باشگاه مشتریان کارگزاری بانک ملی ایران باید امتیاز مربوطه را بدست بیاورید. چند روش برای دریافت امتیاز در باشگاه مشتریان کارگزاری بانک ملی ایران وجود دارد.

– عضویت و دعوت از دوستان
با عضویت در باشگاه مشتریان ۴۰۰ امتیاز دریافت خواهید کرد.
چنانچه دوستان خود را به باشگاه مشتریان کارگزاری معرفی نمایید و دوستان شما به عضویت باشگاه در بیایند ۵۰۰ امتیاز دریافت خواهید کرد.

– معاملات سهام
با هر معامله ای که انجام دهید( اعم از خرید یا فروش) امتیاز آن بصورت خودکار توسط سیستم محاسبه و امتیاز آن تخصیص داده خواهد شد.
امتیاز معاملات وابسته به ارزش ریالی معامله و شیوه انجام آن می باشد. معاملاتی که بصورت آنلاین انجام می شود..

جوایز و خدمات باشگاه

– در حال حاضر و با توجه به راه اندازی اولیه باشگاه مشتریان، کارگزاری صرفاً اقدام به ارائه تخفیف کارمزدی به صورت وجه نقد به مشتریان خود به شرح جدول ذیل میکند.

سطح مشتری امتیاز تخفیف ریالی معاملات اوراق(درصد)
کاربر ( سطح ۰) ۰ ۰%
سطح ۱ ۱,۰۰۰ ۱۰%
سطح ۲ ۲,۰۰۰ ۱۱%
سطح ۳ ۵,۰۰۰ ۱۲%
سطح ۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۳%
سطح ۵ ۲۰,۰۰۰ ۱۵%
سطح ۶ ۵۰,۰۰۰ ۱۷%
سطح ۷ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۹%
سطح ۸ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۱%
سطح ۹ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۳%
سطح ۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵%

جوایز ویژه

به ۳ نفر از مشتریان باشگاه که در هر دوره ۳ ماهه بیشترین امتیازات را کسب نمایند علاوه بر خدمات در نظر گرفته شده جوایز ویژه ای اهدا خواهد شد.

منبع http://club.bmi.irbroker.com