برندگان مسابقه تلگرام به مناسبت ۲۱ سالگی همراه اول

این مسابقه به مدت هفت هفته (هر هفته سه برنده) برگزار شد.

جوایز :

نفر اول : یک عدد گوشی سامسونگ مدل GT-E۱۰۸۰F + یک عدد سیم کارت اعتباری + یک عدد کارت اینترنت هدیه ۶ ماهه ۲۰ گیگ

نفر دوم: یک عدد دانگل نسل سوم + یک عدد سیم کارت دیتا + یک عدد کارت اینترنت هدیه ۶ ماهه ۲۰ گیگ

نفر سوم: یک عدد دانگل نسل سوم + یک عدد کارت اینترنت هدیه ۶ ماهه ۲۰ گیگ

 

برندگان مسابقه تلگرام به مناسبت ۲۱ سالگی همراه اول

برندگان هفته اول
۰۹۱۹۸***۶۲۵
۰۹۱۳۷***۵۳۳
۰۹۱۵۸***۸۸۴
برندگان هفته دوم
۰۹۱۰۵***۸۴۶
۰۹۱۲۳***۷۵۰
۰۹۱۳۳***۰۶۱
برندگان هفته سوم
۰۹۱۷۵***۶۴۶
۰۹۱۲۳***۷۲۶
۰۹۱۶۳***۶۲۳
برندگان هفته چهارم
۰۹۱۵۱***۶۸۴
۰۹۱۵۱***۱۹۰
۰۹۱۰۶***۹۳۳
برندگان هفته پنجم
۰۹۱۹۲***۴۶۸
۰۹۱۹۰***۶۵۲
۰۹۱۲۶***۶۷۰
برندگان هفته ششم
۰۹۱۳۱***۴۲۸
۰۹۱۷۵***۵۳۰
۰۹۱۲۱***۸۹۸
برندگان هفته هفتم
۰۹۱۰۰***۷۱۴
۰۹۱۳۷***۹۰۳
۰۹۱۲۲***۶۳۸