اسامی برندگان نظرسنجی سامانه خدمات الکترونیکی همراه من

ردیف نام  نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه
۱ سید رسول کاظمی فیضی ۰۹۱۲۴۹***۷۵ تهران سید علی ۵۲۶۲
۲ بهنوش رضا زاده ۰۹۱۱۲۴***۳۸ گیلان محسن ۴۲۹۲
۳ امیدرضا پژند ۰۹۱۱۸۷***۶۸ گلستان عبداله ۱۰۸۷
۴ محمد ولی نتاج بهمن میری ۰۹۱۱۸۹***۱۹ مازندران عبدالرضا ۴۹۸۰۱۱۸۲۳۲
۵ شیرین آملی ۰۹۱۲۱۴***۴۴ تهران کاظم ۲۶۱۹
۶ علی شیخ الاسلامی ۰۹۱۲۳۷***۲۲ تهران علی محمد ۱۱۸۰
۷ مهدی پور شمس ۰۹۱۲۴۳***۱۹ تهران محمد ۶۹
۸ حمیدرضا احمدی ۰۹۱۲۵۳***۴۷ تهران رضا ۳۳۳۶۹
۹ مهربخش قابچلو ۰۹۱۲۶۲***۵۰ تهران یداله ۲۵۳
۱۰ ملیکا بینا ۰۹۱۲۹۳***۴۴ تهران محمدعلی ۱۲۷۰۳۳۶۸۷۸
۱۱ معصومه سادات فینی ۰۹۱۳۸۳***۴۸ تهران سیدرضا ۸۵
۱۲ مرتضی جبار پور اقدم ۰۹۱۴۲۳***۲۳ آذربایجان شرقی علی اصغر ۱۳۶۱۵۸۵۹۹۴
۱۳ ناهید نصیبی ۰۹۱۶۶۳***۱۴ خوزستان منوچهر ۸۵۲
۱۴ مصطفی بایگان ۰۹۱۷۱۵***۶۳ هرمزگان مرتضی ۲۵۰۰۰۹۵۹۳۲
۱۵ الهه حسیت زاده ۰۹۱۷۷۰***۳۲ فارس نظر ۱۱۹۰
۱۶ امید میرزائی ۰۹۱۸۳۱***۱۰ همدان محمد ۳۸۶۰۵۹۹۵۱۸
۱۷ احمد حمیدی ۰۹۱۹۳۴***۴۱ زنجان علی اشرف ۹۴
۱۸ محمدحسن کشاورز ۰۹۱۵۱۰***۱۵ خراسان رضوی حیدر ۲۴۸۹۴
۱۹ شیرین شریفی ۰۹۱۸۸۱***۹۴ همدان فتح اله ۱۰۴۵۹
۲۰ محمد رضا دانش ۰۹۹۰۶۱***۸۲ فارس علیرضا ۲۳۶۰۳۳۵۶۵
۲۱ محمد مرادی ۰۹۱۲۱۰***۲۴ تهران نبی اله ۴۹۲
۲۲ عباس فیروزی ۰۹۱۲۲۹***۶۵ تهران علی ۱۲۲

توجه: جهت هماهنگی ارسال هدایا قبلاً با برندگان تماس حاصل شده است .

 

منبع http://www.mci.ir