اسامي برندگان طرح رویاهای دست یافتنی 

 

آذربایجان شرقی

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

سامان

پسیان

۵۰ میلیون تومان

۹۱۴xxx۱۰۹۱

کریم

۲۳۶۸

۲

مهدی

حسین زاده شاد

۵۰ میلیون تومان

۹۱۴xxx۸۸۵۰

جعفر

۳

بایرام

داننده آقبلاغ

۵۰ میلیون تومان

۹۱۴xxx۸۹۵۰

علی

۶۱

۴

هادی

جودت

۵۰ میلیون تومان

۹۱۴xxx۳۸۶۴

قدرت

البرز

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

سیدمجتبی

حسینی ساجدی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۲xxx۰۳۳۵

سیدحسن

۸۳۳۷

۲

حجت

نوروزی ابدی خسمخی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۰xxx۵۴۵۶

محمدباقر

۲۳۲۵

۳

حجت اله

سمواتی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۹xxx۲۷۰۲

علیرضا

۹۷

۴

فریبا

اشرفی مزجین

۵۰ میلیون تومان

۹۹۰xxx۵۲۶۵

شیراله

۶۲

فارس

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

عسکر

راستگو

۵۰ میلیون تومان

۹۱۷xxx۰۱۰۳

علی بابا

۶۷۹۹

۲

صادق

صفرپور

۵۰ میلیون تومان

۹۱۷xxx۵۶۹۹

باباجان

۲۷۰۲

۳

بتول

خنجری

۵۰ میلیون تومان

۹۱۷xxx۴۷۹۷

محمدحسن

۹۳

۴

خسرو

کاری

۵۰ میلیون تومان

۹۱۷xxx۲۳۳۹

صمد

۲

۵

تیمور

عدالت

۵۰ میلیون تومان

۹۱۷xxx۳۸۶۷

موسی جان

۶

جواد

ملک علیائی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۶xxx۳۰۹۶

عباس

۳۰

خراسان جنوبی

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

محمدرضا

عرب

۵۰ میلیون تومان

۹۱۵xxx۲۹۸۶

علی

۵۳۳

۲

نورعلی

نیکرو

۵۰ میلیون تومان

۹۱۰xxx۴۹۴۰

محمدعلی

۲۹۴

آذربایجان غربی

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

ناصر

فیضی محمداباد

۵۰ میلیون تومان

۹۱۴xxx۵۲۷۱

جمشید

۸۰۵۶

۲

عیسی

چوبان نژاد

۵۰ میلیون تومان

۹۱۴xxx۰۴۹۸

جعفر

۲۰۹۳

۳

ادریس

احمدی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۴xxx۸۳۸۷

اردلان

۶۷۵۱

۴

عبدالله

ابراهیم

۵۰ میلیون تومان

۹۱۴xxx۰۳۱۵

مجید

۴۴۴

خراسان شمالی

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

جواد

نجف زاده

۵۰ میلیون تومان

۹۱۵xxx۳۲۰۳

محمد

۷

۲

حسین

رادنیا

۵۰ میلیون تومان

۹۱۵xxx۳۸۹۹

حسن

۳۸۵۲۸

زنجان

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

موسی

نعمتی صالح

۵۰ میلیون تومان

۹۱۹xxx۲۰۱۹

یاور

۵۷۸

۲

شوذب

مولوی متین

۵۰ میلیون تومان

۹۱۹xxx۹۷۷۸

رضا

۵۸۸

مازندران

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

ناصر

درویش

۵۰ میلیون تومان

۹۱۱xxx۴۲۵۸

کاوس

۱۲۴

۲

نصیبه

حبیبی خومشکناری

۵۰ میلیون تومان

۹۱۱xxx۶۲۷۵

حسن

۱۶۳۳

۳

عباس

توکلی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۱xxx۳۱۸۸

علی اشرف

۱۹

۴

عرفان

علی نژاد حسن کیاده

۵۰ میلیون تومان

۹۱۱xxx۱۰۰۸

محمدرضا

۴۸۳۰۰۹۵۰۰۸

اردبیل

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

علیرضا

تقی زاده

۵۰ میلیون تومان

۹۱۴xxx۷۳۲۸

قدیر

۵۹

۲

میلاد

شرقی حسین حاجلو

۵۰ میلیون تومان

۹۱۴xxx۲۹۳۷

صفر

مرکزی

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

رضوان

علی بخشی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۸xxx۰۶۰۴

عین اله

۴۶۳۲

۲

حسین

قلعه

۵۰ میلیون تومان

۹۱۸xxx۰۷۳۱

علی

سیستان و بلوچستان

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

منصور

دهواری

۵۰ میلیون تومان

۹۱۵xxx۴۲۰۸

محمد

۳۶۱۰۱۵۷۱۶۱

۲

عبدالرحمن

ناروئی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۵xxx۶۱۰۹

عیدعلی

۲۰

۳

عیسی

بلوچ

۵۰ میلیون تومان

۹۱۵xxx۳۴۶۰

میرک

۱۱۶۹

۴

ایرج

صداقتی زاد

۵۰ میلیون تومان

۹۱۵xxx۲۱۷۹

محمد

هرمزگان

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

محمد

دلداری

۵۰ میلیون تومان

۹۱۷xxx۵۹۳۹

عباس

۱۶۰۸

۲

عارف

آزاد دولابی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۶xxx۳۱۱۴

محمدنور

۳۴۵۰۱۰۲۳۷۰

یزد

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

نورعلی

مرگدری نژاد

۵۰ میلیون تومان

۹۱۳xxx۶۲۸۹

رضا

۱۴

۲

محمد

عمری

۵۰ میلیون تومان

۹۱۶xxx۶۲۹۵

نعیم

۱۴

خوزستان

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۳

ناصر

البوناصر

۵۰ میلیون تومان

۹۱۶xxx۲۰۹۱

عبدالزهرا

۲۰۸۵

۴

علمدار

ابوعلی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۶xxx۲۸۹۸

محمد

۲۰۸۵

۵

صادق

چلداوی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۶xxx۰۳۳۲

محسن

۲۶۶۰۷

۶

محمد

حاجی زاده میرزانق

۵۰ میلیون تومان

۹۱۶xxx۴۰۵۱

اقادده

۸۶۷

چهارمحال و بختیاری

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

رضا

رضایی ندی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۳xxx۳۷۵۷

معیار اقا

۱۴

۲

فروغ

جوانبخت

۵۰ میلیون تومان

۹۱۴xxx۸۸۷۳

حسین علی

قم

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

عبدالرضا

ساکی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۲xxx۸۱۲۴

فید

۷۲۷۴

۲

علی حسین

قدیری

۵۰ میلیون تومان

۹۱۹xxx۷۴۱۴

حاجی غلامرضا

۲

ایلام

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

مصطفی

دوسه

۵۰ میلیون تومان

۹۱۸xxx۳۵۴۲

محمد

۱۰۰

۲

انور

محمدی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۸xxx۱۹۵۹

علی محمد

۶۴۶۹۱۷۹۴۸۷

کرمان

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

سراج

شیخکانلوی میلان

۵۰ میلیون تومان

۹۱۳xxx۷۵۸۹

مجید

۲۱۶

۲

مهدی

خلیلی یزدی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۳xxx۵۶۴۶

محمد حسین

۱۰۰۹

۳

غلامعباس

نظری قصری

۵۰ میلیون تومان

۹۱۳xxx۳۵۹۵

اسدالله

۴۵۲

۴

علی

الف خانی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۳xxx۷۷۸۹

مرتضی

۵۱۴۰

همدان

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

حمزه

کیانی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۰xxx۰۹۵۳

بابامراد

۵۶۲۵

۲

مهرداد

رکابدار

۵۰ میلیون تومان

۹۱۸xxx۲۲۴۰

مهدی

قزوین

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

مسلم

قاسمی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۲xxx۱۸۸۸

اسمعیل

۱۰

۲

صادق

سلیمی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۹xxx۰۷۷۱

محمدعلی

۴۶۴۹

تهران

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

ژنیک

مانوکیان

۵۰ میلیون تومان

۹۱۲xxx۱۲۵۶

مانوک

۴۷۳

۲

افسانه

رامشینی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۲xxx۱۱۳۰

علیرضا

۱۳۱۸

۳

حوریوش

قاسم  آبادی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۲xxx۳۶۱۴

حبیب اله

۶۰۷۲

۴

اقدس

دلاکی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۲xxx۲۱۳۹

مرادعلی

۱۷۵۳۲

۵

مهرانگیز

قاضی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۹xxx۸۵۰۱

خضرتقلی

۴۸۶۹

۶

مهران

صاحبدل

۵۰ میلیون تومان

۹۱۹xxx۷۸۰۴

مسعود

سمنان

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

معصومه

عرب اسدی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۲xxx۵۸۲۳

محمدحسین

۲۰

۲

هوشیار

اسدی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۹xxx۲۵۲۰

داود

۴۴۴

اصفهان

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

احمد

افشاری

۵۰ میلیون تومان

۹۱۳xxx۳۰۴۶

حسن

۲۰

۲

حسن

سپیانی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۳xxx۳۷۸۳

علی حسین

۱۵۳

۳

علی

صفری جلال آبادی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۳xxx۵۳۲۸

محمدعلی

۵۵۵۲

۴

مهدی

هشیار سیچانی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۳xxx۷۲۵۴

اکبر

۵

محمد حسین

حاجی راده زند وانی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۳xxx۷۱۷۶

خلیل

۶

علی

اعتصامی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۳xxx۹۷۳۵

مسیح

۹۸

کرمانشاه

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

مهدی

قنبری

۵۰ میلیون تومان

۹۱۸xxx۱۹۶۹

علی اصغر

۲۰۰۲

۲

ایت

حسین پناهی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۸xxx۳۳۸۴

ابراهیم

خراسان رضوی

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

حسین

عبادی نیا

۵۰ میلیون تومان

۹۱۵xxx۸۵۷۸

رمضان

۵

۲

مجید

خلوصی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۵xxx۲۱۴۹

حسین

۵۱۶

۳

سجاد

مرادی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۵xxx۴۸۱۶

محمد علی

۳۴۹

۴

زهرا

خیر خواه

۵۰ میلیون تومان

۹۱۵xxx۴۱۰۸

اسماعیل

۳۰۸۴

۵

حسینعلی

عاصفی راد

۵۰ میلیون تومان

۹۱۵xxx۵۷۲۱

محمداسماعیل

۱

۶

نوروز

دره کی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۵xxx۹۹۳۱

موسی

۱۷۸

گلستان

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

عبدالرضا

پرویزی زراس

۵۰ میلیون تومان

۹۱۱xxx۷۹۵۴

جان محمد

۲۵۸۵

۲

شهربانو

اسماعیلی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۱xxx۷۰۳۳

محمدعلی

۱۱

گیلان

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

فریبا

شهبازیان

۵۰ میلیون تومان

۹۱۱xxx۶۸۸۰

انام

۹

۲

حسین

آدم زادچوبر

۵۰ میلیون تومان

۹۱۱xxx۵۹۴۵

مطلب

۳۹۷۴

۳

نیما

فاضلی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۱xxx۸۸۹۸

حمید

۴

بهزاد

آذرون جعفرآباد

۵۰ میلیون تومان

۹۱۱xxx۹۵۸۲

قدرت

۱۱۶

کهگیلویه و بویراحمد

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

نعمت الا

رهبان

۵۰ میلیون تومان

۹۱۷xxx۱۲۶۷

امان الا

۲۷۲

۲

زینب

فیلبندی کشکولی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۷xxx۱۱۷۲

امامقلی

۱۵۴۵

بوشهر

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

اصغر

خوشبخت

۵۰ میلیون تومان

۹۱۷xxx۳۳۵۷

علی

۱۰۴

۲

علیرضا

افشین

۵۰ میلیون تومان

۹۱۷xxx۲۸۱۲

عبدالحسین

۵۴۵۴

کردستان

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

پژمان

امیری

۵۰ میلیون تومان

۹۱۸xxx۳۲۷۹

رحمت اله

۳۷۹۰۱۱۸۱۹۲

۲

سعید

خدیجی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۸xxx۸۱۰۶

حسین

لرستان

ردیف

نام

نام خانودگی

عنوان هدیه

شماره تلفن

نام پدر

ش ش

۱

فرزانه

جابر انصاری

۵۰ میلیون تومان

۹۱۶xxx۳۸۰۶

غلامعلی

۶۹۲

۲

نبی

فلاحی

۵۰ میلیون تومان

۹۱۶xxx۸۶۹۸

علی اصغر

۴۵۶

 

 

منبع http://www.mci.ir/