قرعه کشی ماهانه گروه شرکتهای پارس آنلاین در آبان ماه برگزار شد. ضمن عرض تبریک به برندگان خوش شانس این دوره، نتایج این قرعه کشی به شرح زیر است.

  • آقای حسين مشكين كرد با شماره عضویت ۱۲۷۹۸۰۶

  • آقای مرتضي قرشي با شماره عضویت ۳۱۹۰۹ق

  • آقای اميد گنجعلي با شماره عضویت ۱۰۵۱۶۶۶

  • آقای سعید جعفری با شماره عضویت ۱۲۹۰۷۴۲

  • آقای داريوش شيروند با شماره عضویت ۳۶۰۷۷۳

  • آقای محمد پهلوانی قمی با شماره عضویت ۷۹۳۹۲۵

 

منبع http://www.parsonline.com