آخرین قرعه کشی برنج محسن تاریخ ۱۳ تیر ماه ۹۵

آخرین قرعه کشی برنج محسن تاریخ 13 تیر ماه 95 شماره ردیف: ۵۸۹۴۵ شماره همراه: ۹۸۴***۰۹۱۴۹ به دلیل ممنوعیت واردات برنج قرعه کشی برنج محسن تا تاریخ اول دی ماه انجام نخواهد شد.لذا شنبه هر هفته قرعه کشی زیتون و پای و سایر محصولات محسن انجام خواهد شد.