برندگان جشنواره همکار بانک – همراه بانک

برندگان جشنواره همکار بانک – همراه بانک مستقل و مرکزی ۱ مسعود فردوسی ۲۲۱۳۰۶ مدیریت امور اجرائی فناوری اطلاعات ۲ محبوبه محمدی ۳۲۳۷۵۴ شعب مستقل ۳ مینا اله وردی لوی مطلق ۳۲۷۴۲۱ مدیریت امورمالی ۴ سید باقر جلیلی ۲۸۵۶۷۱ مدیریت اموربازرسی ۵ عارف بهمن لاهرودلو ۸۹۴۵۶۲ شرکت خدمات تجارت ۶ اسماعیل زیرکی ۳۱۱۶۹۱ مدیریت امورحراست [...]

جوایز باشگاه مشتریان بانک صادرات

جوایز باشگاه مشتریان بانک صادرات جوايز طرح هفت سين سپهر ۱ دستگاه خودروي سورن ۷ سفر جهانگردي به ارزش ۴۰ ميليون ريال ۷ سپرده گنجينه سپهر به ارزش ۳۰ ميليون ريال ۷ سفر ايرانگردي به ارزش ۲۰ ميليون ريال ۷ ساعت مچي هوشمند به ارزش ۲۰ ميليون ريال ۷ سپرده بلندمدت به ارزش ۱۰ ميليون [...]

By | خرداد ۱۸ام, ۱۳۹۵|اخبار و رویداد ها, بانک ها, طرح ها و جشنواره ها, قرعه کشی ها|0 Comments