۱۵۵۶ کیلومتر اسکناس ۵ هزار تومانی برای ۱۰۰۰ نفر

1556 کیلومتر اسکناس 5 هزار تومانی برای 1000 نفر جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک ملت با بیش از ۵۰۰ هزار جایزه به ارزش تقریبی ۸۵۲ میلیارد ریال برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی بانک ملت،۱۵۵۶ کیلومتر اسکناس ۵۰ هزار ریالی معادل ۴۷۱.۵۱۵.۱۵۱.۵۱۵ ریال برای هزار نفر به تساوی، یک‌هزار کمک هزینه ۳۰ میلیون [...]