اسامی برندگان قرعه کشی سایت پی۷۲۴,قرعه کشی خرید جم

- روزانه به قید قرعه به 14 نفر جایزه داده می شود! - 12 جایزه به خریداران همان روز و 2 جایزه از بین کل خریداران سایت پی724 - قرعه کشی بر اساس شماره تراکنش شما می باشد این بدان معنی است که هرچقدر تعداد خرید شما بیشتر باشد, شانس بیشتری برای برنده شدن خواهید [...]