اسامی برندگان قرعه کشی بانک رفاه

اسامی برندگان جوایز بیست و نهمین دوره قرعه کشی حساب هایقرض الحسنه پس انداز بانک رفاه نام شعبه شماره حساب جايزه 1 مصطفی راعی هدایت اباد 862 143753903 500000000 2 حسین رجبی راوری 224 13678127 500000000 3 اق اویلی اسلامی اینچه برون 259 113209101 500000000 4 صفرعلی احمدی 998 124065168 500000000 5 ثریا حق پرست [...]