اسامی برندگان مسابقات هفتگی کتابخوانی «یزد رسا»

اعلام اسامی برندگان مسابقات هفتگی کتابخوانی «یزد رسا» بهمراه لینک ثبت نام دوره بعدی برندگان مسابقه «دادگستر جهان» جهت کسب جوایز خود حد اکثر تا تاریخ بیست و پنجم تیرماهفرصت دارند تا تصویر کارت ملی خود را به همراه شماره حساب بانکی به پست الکترونیکی یزد رسا به آدرس info@yazdrasa.ir ارسال نمایند. اسامی برندگان بدین [...]