اعطای تسهیلات در طرح های ثمین و کیمیا بانک حکمت

اعطای تسهیلات در طرح های ثمین و کیمیا بانک حکمت در این طرح ها که با نام های ثمین و کیمیا نامگذاری شده است، مشتریان متقاضی می توانند با افتتاح سپرده در یکی از شعب بانک حکمت ایرانیان نسبت به دریافت تسهیلات تا سقف 2 میلیارد ریال اقدام نمایند. اعطای تسهیلات در طرح های ثمین [...]