قرعه کشی جشنواره خودپردازهای بانک ملی

اعلام برندگان قرعه کشی جشنواره خودپردازهای بانک ملی در تاریخ ۲۰ ام شهریور ماه ۹۵ منتشر می شود؛ اخبار پولی مالی _ اسامی برندگان قرعه کشی نهایی جشنواره خودپرداز های بانک ملی در تاریخ ۲۰ ام شهریورماه۹۵ همزمان با ۸۸ سالگی بانک ملی ایران اعلام خواهد شد. به گزارش اخبار پولی مالی،دارندگان کارت‌های اعتباری بانک [...]