اعلام برندگان چهارمین قرعه کشی سام سرویس-۷مهر

اعلام برندگان چهارمین قرعه کشی سام سرویس-۷مهر اسامی برندگان: شهرام فروغی-تهران مژده پورتقی-کیاشهر گیلان رقیه النچری-تهران