اهدای جایزه خودروی MG3 به دومین برنده جشنواره پات

اهدای جایزه خودروی MG3 به دومین برنده جشنواره پات ایران کیش جایزه یک دستگاه خودروی MG3 دومین قرعه کشی جشنواره پات ایران کیش به مجتبی مهر پویا اهدا شد. جایزه یک دستگاه خودروی MG3 دومین قرعه کشی جشنواره پات ایران کیش به مجتبی مهر پویا اهدا شد.