اهدای جوایز برندگان کمپین های تابستانه و المپیک توسط آپ

اهدای جوایز برندگان کمپین های تابستانه و المپیک توسط آپ به نقل از خبرهای بانکی، تعدادی از برندگان در جشن استقبال از کاروان المپیک جوایز خود را از دست قهرمانان و مدیران شرکت آسان پرداخت دریافت کردند و سایر افراد با مراجعه به شرکت اقدام به دریافت هدایای خود نموده اند. کمپین المپیک با نام [...]