اولین دوره جشنواره تئاتر مونولوگ موندا

اولین دوره جشنواره تئاتر مونولوگ موندا اریخ شروع : دوشنبه 16 فروردين 95 Mon 04 April 16 تاریخ پایان : شنبه 28 فروردين 95 Sat 16 April 16 قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید. کشور، شهر و محل برگزاری : آسیا، خاورمیانه، [...]