اولین کنفرانس ملی بازی های یارانه ای

اولین کنفرانس ملی بازی های یارانه ای،فرصت ها و چالش ها تاریخ شروع : چهارشنبه 28 بهمن 94 17 فوریه 2016 میلادی Wed 17 February 16تاریخ پایان : جمعه 30 بهمن 94 19 فوریه 2016 میلادی Fri 19 February 16 کشور، شهر و محل برگزاری : آسیا، خاورمیانه، ایران، استان اصفهان، اصفهان، Asia, Middle East, [...]