قرعه‎کشی باشگاه پذیرندگان بانک سپه برگزار شد

قرعه‎کشی باشگاه پذیرندگان بانک سپه برگزار شد محسن دارایی رئیس اداره کل بازاریابی در اولین جشنواره باشگاه پذیرندگان بانک سپه گفت: باشگاه پذیرندگان بانک سپه به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد ارتباط دوسویه و تعامل مستقیم با مشتریان و در راستای اجرای اقدام راهبردی طراحی و استقرار باشگاه مشتریان بانک سپه راه اندازی شد. وی [...]