بانك صادرات بيش از ٢٠٠ هزار نفر را روانه خانه بخت كرد

بانك صادرات بيش از ٢٠٠ هزار نفر را روانه خانه بخت كرد به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، مبلغ پرداختی از سوی این بانک به زوج های جوان در سال ٩٤ مبلغ٨ هزار و ٨٨٧ میلیارد ریال بوده است که در مجموع بيش از ٢٠٠ هزار نفر از تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه [...]