چهارمین جشنواره بین ­المللی ایران بانک ۲۰۱۶

چهارمین جشنواره بین ­المللی ایران بانک 2016 شروع : یکشنبه 25 بهمن 94 14 فوریه 2016 میلادی Sun 14 February 16تاریخ پایان : دوشنبه 26 بهمن 94 15 فوریه 2016 میلادی Mon 15 February 16 کشور، شهر و محل برگزاری : آسیا، خاورمیانه، ایران، استان تهران، تهران، هتل المپیک Asia, Middle East, Iran, Tehran Province, [...]