برنده قرعه کشی مرحله پنجاه و هشتم جشنواره سیصدانه

برنده قرعه کشی مرحله پنجاه و هشتم جشنواره سیصدانه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ قرعه کشی مرحله شصت و یکم روز جمعه مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ بصورت زنده بعد از اخبار ساعت ۲۰:۳۰ برگزار و از شبکه دوم سیما پخش شد که طی این قرعه کشی، خانم فرنگیس لطفی از اصفهان برندۀ جشنواره سیصدانه محسن شدند. ۲۰ [...]